Filters

Best Restaurants in Dlf Phase 3, Gurgaon Looking for Best Restaurants in Gurgaon

Crazy Triangle

DLF Phase 3, Gurgaon

3.0

0 Visits

Cost for two: ₹100
Timing: 12:00 pm - 8:00 pm

Desi Tea Point

DLF Phase 3, Gurgaon

3.0

0 Visits

Cost for two: ₹150
Timing: 7:00 am - 10:30 pm

Batra's Punjabi Ziyaka

DLF Phase 3, Gurgaon

4.2

2 Visits

Cost for two: ₹170
Timing: 12:00 pm - 4:00 pm & 8:00 pm - 11:00 pm

Roll's Royce

DLF Phase 3, Gurgaon

4.3

4 Visits

Cost for two: ₹200
Timing: 12:00 pm - 11:00 pm

Taste Riders

DLF Phase 3, Gurgaon

4.4

2 Visits

Cost for two: ₹200
Timing: 11:00 am - 11:00 pm
Must Haves: Chur Chur Amritsari Kulcha , Dahi Ke Kebab , Kadai Paneer