Samarth Gavekar profile pic
Samarth Gavekar
55 Followers
Jan 1 0001, 12:00 AM
Great service Friendly staff Good Food Tasty food Best Vada pav
Samarth Gavekar at Bhau Vadapav, Ghatkopar East, Mumbai photos

9 Likes 0 Comments