Shafhi Shaikh profile pic
Shafhi Shaikh
11 Followers
Aug 8 2018, 08:32 AM
Kekaaa
5.0

Loved the food at this place

Shafhi Shaikh at KKR Foodies, St. Marks Road,  photos

5 Likes 4 Comments

Powerstar profile pic
Powerstar
Kekkaa
Aug 8 2018, 11:12 AM
Powerstar profile pic
Powerstar
😉
Aug 8 2018, 11:12 AM