Localities in Jabalpur:
Adhartal Bilhari Chandmari Dhanvantari Nagar Ganjipura Garha Ghamapur Gotam Nagar KanchGhar Karmeta Lalmati Maharajpur Napier Town Ranjhi Sadar South Civil Lines