Localities in Jabalpur:
Adhartal Bilhari Chandmari Dhanvantari Nagar Garha Ghamapur Gotam Nagar KanchGhar Karmeta Lalmati Maharajpur Ranjhi Sadar South Civil Lines