Localities in Jabalpur:
Adhartal Bilhari Chandmari Ghamapur Gotam Nagar KanchGhar Lalmati Maharajpur Ranjhi Sadar South Civil Lines