Localities in Jalandhar:
Dialpur Jalandhar Cannt Jawahar Nagar Katarpur Maqsudan Model Town Rama Mandi Shastri Nagar Transport Nagar Urban Estate