Localities in Jammu:
Channi Himmat Gandhi Nagar Katra Pakki Dhaki Resham Ghar Colony Trikuta Nagar