Localities in Kullu:
Akhara Dhalpur NH 21 Sambal Samkhetar Sarvari Sultanpur