Localities in Rajahmundry:
Cycle Colony Gandhipuram Konthamuru Navabharat Nagar Prakasam Nagar Venkateswara Nagar