Localities in Siliguri:
Bankim Nagar City Centre Dabgram Ghogomali Janta Nagar Khalpara Nayapara Patiram Jote Pradhan Nagar Sevoke Road