Localities in Vijayawada:
Auto Nagar Christurajupuram Enikepadu Gandhi Nagar Gollapudi Governorpet Gunadala Islampet Krishna Lanka Labbipet Machavaram Madhura Nagar Payakapuram PNT Colony Poranki Ramavarappadu Shri Ramachandra Nagar